• Nya bostäder i Alunda

Bostads­försörjning i praktiken

Tidigare iår gav Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ut en skrift med ovanstående rubrik.

Bakgrunden är förstås att många kommuner brottas med utmaningen att det finns ett nationellt underskott på bostäder och att detta underskott uppfattas som svårt att möta av många kommuner och regioner.

Östhammar är inget undantag.

Behovet av i Östhammars kommun är större än genomsnittligt antal färdigställda bostäder de senaste åren. Detta trots att både intresset och aktiviteten är större än på mycket länge.

Samtidigt vill jag understryka att jag tillhör dem som inte oroas så mycket över just detta i vår kommun. Vi har många av de grundläggande förutsättningarna på plats för att lyckas få utbudet och den framtida efterfrågan att mötas. Den optimismen bygger jag på att

  • Vi har en helt ny översiktsplan som fullmäktige förväntas anta under våren
  • Redan nu avsätter Östhammars kommun resurser för att komplettera översiktsplanen med tätortsfördjupningar. Detta görs för att underlätta kommande detaljplanearbete
  • Intresset från lokala, regionala och nationella byggare och fastighetsförvaltare är numera ett helt annat än det var bara för något år sedan. Ett femtiotal intressenter deltog t.ex. vid vårt fastighetsseminarium i Gimo den 16 september.
  • Tillgången på exploaterbar mark är god i våra tätorter. I något fall har vi t.o.m. fastigheter med färdiga detaljplaner centralt beläget. viktigast av allt

Intresset bland lokalbefolkning och näringsliv av att bidra till lokal utveckling och tillkomst av nya bostäder är stort. Det märks inte minst i arbetet med genomförandet av Tillväxtstrategin.

2017-02-02T14:42:44+00:00 16 december 2016|Bostäder|

Kontakt

Ulf Andersson, Näringslivschef
Tel: 070-629 60 85
E-post: ulf.andersson@osthammar.se

Ellinor Nordensten, Näringslivsutvecklare
Tel: 070-257 87 41
E-post: ellinor.nordensten@osthammar.se


Nyhetsbrev

Prenumerera på “Tillväxtnytt”: