Bostads­för­sörjningen: tillväxt­strategins prio 1

Vi kunde tidigare denna månad läsa i UNT att Östhammars kommun i likhet med många andra kommunser i Sverige just nu delar ett läge som handlar om att erbjuda bostäder till nya kommuninvånare.

Att möta en kraftigt ökad efterfrågan på bostäder har också varit prioritering ett för styrgruppen för genomförandet av insatserna i Tillväxtstrategin.

Trots att det byggs bostäder på flera håll i kommunen just nu, så möter detta inte längre det efterfrågetryck vi ser växer sig allt starkare.

Nyanlända flyktingar är en av flera målgrupper konkurrerar på marknaden. De konkurrerar med 90-talisternas familjebildning, en lägre andel av unga vuxna som flyttar och (framförallt) en stark efterfrågan på bostäder i kommunen till följd av att Östhammars kommun alltmer blir en del av huvudstadsregionen. Utbyggnaden av länsväg 288 bidrar till detta, liksom en stark arbetsmarknad med många ersättningsrekryteringar.

I UNT-artikeln målas situationen upp som en utmaning (som faktiskt t.o.m. kan bli föremål för sanktioner om vi inte lyckas lösa situationen). I tillväxtstrategin har vi valt att se situationen som en möjlighet. En möjlighet att växa och tillföra kompetens till privat näringsliv och offentlig samhällservice.

Vårt geografiska läge, vår starka arbetsmarknad och tillväxten i Sverige just nu gör att vårt program för bostadsförsörjning sannolikt är mer intressant nu än det någonsin varit. Programmet är ute på remiss just nu och du kan ladda ner remissutkastet på Tillväxtbloggens Informationssida.

2017-02-02T14:42:08+00:00 8 januari 2017|Bostäder, Kompetensförsörjning|

Kontakt

Ulf Andersson, Näringslivschef
Tel: 070-629 60 85
E-post: ulf.andersson@osthammar.se

Ellinor Nordensten, Näringslivsutvecklare
Tel: 070-257 87 41
E-post: ellinor.nordensten@osthammar.se


Nyhetsbrev

Prenumerera på “Tillväxtnytt”: