Etablering 2018-03-20T11:26:17+00:00

Etablering

Har du planer på att etablera dig eller din verksamhet i Östhammars kommun?

Vi är en del av Skandinaviens mest expansiva tillväxtmarknader. Därför finns det många skäl att bygga bostäder och etablera eller utveckla befintliga verksamheter i Östhammars Kommun.

På den här sidan vill vi ge dig som överväger detta de bästa planeringsförutsättningarna. Vi vill att du ska hitta det du söker – men också att du ska inspireras att ta kontakt med oss som jobbar för att du ska lyckas.

Bostadsförsörjningsprogram

Ladda ner PDF

MED FOKUS PÅ

Etablering

Ulf Andersson

Att få fram detaljplaner för nya bostadsområden och att få fler privata– och offentliga aktörer att bygga bostäder i Östhammars kommun har varit högst på prioritetslistan i arbetet med genomförandet av tillväxtstrategin. 2016 färdigställdes 75-80 nya bostäder. Det är en bra siffra, men det finns fortfarande stor efterfågan.

På Bygg- och Miljöförvaltningen i Östhammars kommun arbetar vi med att – på kommunens egna, eller på privata aktörers, initiativ – ta fram nya områden för bostadsutbyggnad. Det är det som kallas för detaljplaner.

Just nu pågår detaljplanearbete för nya bostadsområden i bland annat Sandika i Östhammar, cirka 90–200 bostäder, Björnhålsskogen 2 i Alunda, 80–90 bostäder och Prästgårdshöjden i Alunda, 70–100 bostäder. I just dessa områden kan vi inte förvänta oss nya bostäder i närtid. Nya bostäder tillkommer istället i områden där en färdig detaljplan för bostäder redan finns antagen. Områden som vi kan hoppas på här är till exempel Credentias planerade nyproduktion i Östhammar, bostadsrättsföreningen Havsviken, 33 lägenheter, och Peabs pågående utbyggnad i Husbacka, ett 40-tal sjönära tomter utanför Östhammar.

Östhammars kommun

Vi har ett unikt läge – på fler sätt. Och vi tillvaratar det! Som en del av huvudstadsregionen märks en ökad efterfrågan på mark. Sysselsättningen är bland de högsta i landet, vilket samtidigt skapar konkurrens om arbetskraften.

Parallellt med stora arbetsplatser som Sandvik Coromant i Gimo och den kärntekniska verksamheten på Forsmarkshalvön, finns i kommunen aktörer för såväl den lokala, den nationella och den internationella marknaden (se dok att ladda ner ovan).

Östhammars kommun är också en oas för semesterfirare. Drygt
5 000 fritidshus, flera industrikulturella och natursköna Vallonbruk tillsammans med en levande lansbygd och skärgård gör kommunen till en attraktiv turistkommun. Det är också här som destinationsbolaget Visit Roslagen AB har sitt säte.

Av kommunens invånare bor en tredjedel på landsbygden. Två tredjedelar bor i någon av tätorterna, som var och en har unika karaktärsdrag. Kommunens administrativa centrum är i Östhammar.

Tillväxtarbetet stöttas på flera sätt. Unikt för Östhammars kommun är det avtal om mervärden som finns med SKB, SKB:s ägare och Oskarshamns kommun om insatser för att stärka attraktionskraften och förutsättningar för etablering. På den här hemsidan hittar du all information om Mervärdesavtalet.

Kontakt

Ulf Andersson, Näringslivschef
Tel: 070-629 60 85
E-post: ulf.andersson@osthammar.se

Ellinor Nordensten, Näringslivsutvecklare
Tel: 070-257 87 41
E-post: ellinor.nordensten@osthammar.se


Nyhetsbrev

Prenumerera på “Tillväxtnytt”: