Camilla är miljösakkunnig 2019-10-03T16:18:21+00:00

Project Description

Camilla är miljösakkunnig

Naturvård, vattenkvalitet och hållbarhetsfrågor är några av de frågor som Camilla Andersson arbetar med i sin roll som miljösakkunnig i Östhammars kommun.

Hej Camilla! Vad gör egentligen en miljösakkunnig?
I min roll arbetar jag brett med naturvård, vattenkvalitet och hållbarhetsfrågor. Det innefattar egentligen allt från att se till naturvärden och vilka platser som passar bäst att bygga på, till att anlägga våtmarker och arbeta strategiskt med hur Östhammars kommun kan minska sitt ekologiska fotavtryck. Inom alla områden är samverkan viktig och jag arbetar nära mina kollegor både inom detaljplanering och friluftsliv, men också föreningar och entreprenörer för våra grönområden. Just nu genomför vi också en inventering av skolskogar för att se vilka skogar som är viktiga för skolbarn i kommunen. Där blir samarbetet med skolpersonalen otroligt viktig.


Det låter som att du har en roll som innebär stor variation?
Det stämmer. Jag får vara en del i alltifrån att se till att sällsynta orkidéer och träd i kommunen bevaras, till att anordna Östhammarsfjärdens dag för att lära mellanstadieelever mer om livet under ytan. Just nu arbetar vi också med en av flera gäddfabriker där våtmark grävs ut för att göra det lättare för gäddorna att leka. Just denna i Lortfjärden i Öregrund, är från början ett initiativ från en markägare som kontaktade oss och Upplandsstiftelsen med en idé om en gäddfabrik just här. Ett lysande exempel på samverkan när den är som bäst.

Hur gör man om man som kommuninvånare vill bidra med en god idé kring miljöarbetet?
Vi ser att alltfler privatpersoner tycker till om miljöarbetet och ger tips om vad kommunen borde satsa på. Det är förstås jätteroligt! Den som har idéer, synpunkter och frågor är alltid välkommen att kontakta oss via telefon eller via vårt synpunktsformulär på osthammar.se. Det är våra politiker som styr och prioriterar miljöfrågorna, så ett tips är också att ställa sin fråga till politiken på allmänhetens frågestund på kommunfullmäktige, genom att skicka in sin fråga via osthammar.se 

Vad är det roligaste med ditt jobb?
Det roligaste med mitt jobb är utan tvekan att få arbeta för att både människor och natur ska trivas i Östhammars kommun. Att jag får vara med i allt från planeringen för att få till fina områden till att berätta om den färdiga platsen med hjälp av skyltar och digital information – det tycker jag är jätteroligt!

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar cirka 40 medarbetare inom bygglov, kartor, livsmedelsskydd, miljöskydd, hälsoskydd, serveringstillstånd, tillsyn av enskilda avlopp, översiktsplan, detaljplan, geografiskt informationssystem, naturmiljöstrategi samt näringslivs-& landsbygdsutveckling. De har alla en viktig del i kommunens arbete för en hållbar tillväxt. 

Kontakt

Ulf Andersson, Näringslivschef
Tel: 070-629 60 85
E-post: ulf.andersson@osthammar.se

Ellinor Nordensten, Näringslivsutvecklare
Tel: 070-257 87 41
E-post: ellinor.nordensten@osthammar.se


Nyhetsbrev

Prenumerera på “Tillväxtnytt”: