Fler företag i Östhammars kommun under 2018 2019-03-21T11:51:37+00:00

Project Description

Östhammars kommun går mot strömmen i riket och visar en ökning av antalet nystartade företag under 2018 jämfört med föregående år. Det visar Nyföretagarbarometern i en ny rapport. Rapporten slår fast att tendensen i riket annars är att nyföretagandet minskar.

Det är mycket glädjande att se att nyföretagandet ökar i Östhammars kommun. Vi behöver bredda vårt näringsliv i kommunen och nyföretagandet är en viktig del i detta, säger Ulf Andersson, Samhällsbyggnadschef.

Rapporten visar att Östhammars kommuns nyföretagande ökade med 15 % under 2018. Kommunen klättrar därmed från plats 212 till plats 163 av Sveriges 290 kommuner.

Nya företagsetableringar innebär att vårt näringsliv efterfrågar nya kompetenser. Det ger fler och varierade arbetstillfällen och gör Östhammars kommun till ett alternativ för flera, säger Ulf Andersson.

Rapporten presenteras av Nyföretagarbarometern som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket.

Kontakt

Ulf Andersson, Näringslivschef
Tel: 070-629 60 85
E-post: ulf.andersson@osthammar.se

Ellinor Nordensten, Näringslivsutvecklare
Tel: 070-257 87 41
E-post: ellinor.nordensten@osthammar.se


Nyhetsbrev

Prenumerera på “Tillväxtnytt”: