Fortsatt arbete för företagsklimatet 2019-06-12T13:35:11+00:00

Project Description

Fortsatt arbete för företagsklimatet

Den 24 maj anordnades en lunchträff för företagare i Tornvillan, Östhammar. På träffen fanns Anna-Lena Holmström, regionchef från Svenskt Näringsliv, på plats för att presentera enkätresultatet från senaste Företagsklimatundersökningen tillsammans med Ulf Andersson, Samhällsbyggnadschef.

Resultatet från årets enkät visar att Östhammars kommun får lägre siffror än tidigare när det gäller nöjdhet bland företagare.

– Enkätresultatet visar att företagare i vår kommun inte upplever att det finns en tillräckligt stor förståelse för näringslivets villkor. Man tycker också att kommunen borde arbeta snabbare och mer effektivt, säger Ulf Andersson, Samhällsbyggnadschef.

I början av 2019 gjorde en större organisationsförändring inom Östhammars kommun då bygg- och miljöförvaltningen, med delar av tidigare strategienheten och tillväxtkontoret slogs ihop till en ny Samhällsbyggnadsförvaltning. En viktig uppgift för den nya förvaltningen är att ge näringslivsfrågorna ett mer samlat fokus.

– Vi tar enkätresultatet på största allvar och fortsätter med att arbeta fokuserat för att företagare i Östhammars kommun ska möta tydlig och god service i kontakten med oss, säger Ulf Andersson.

Undersökningen genomfördes av Demoskop på uppdrag av Svenskt näringsliv under början av 2019. Totalt deltog 98 företag från Östhammars kommun med minst en anställd.

Läs mer om undersökningen och resultatet på Svenskt näringslivs webbplats

Kontakt

Ulf Andersson, Näringslivschef
Tel: 070-629 60 85
E-post: ulf.andersson@osthammar.se

Ellinor Nordensten, Näringslivsutvecklare
Tel: 070-257 87 41
E-post: ellinor.nordensten@osthammar.se


Nyhetsbrev

Prenumerera på “Tillväxtnytt”: