Gemensamma diskussioner om Östhammars framtid 2019-11-07T17:06:48+00:00

Project Description

Gemensamma diskussioner om Östhammars framtid på Tillväxtrådet

Diskussionerna var många och engagemanget stort när Tillväxtrådet den 7 november 2019 träffades för att prata möjligheter och utmaningar för Östhammars kommun. I rådet ingår politiker och tjänstemän från kommunen tillsammans med representanter från företagarföreningar, besöksnäringen och det lokala näringslivet.

– Tillväxtrådet är ett forum för gemensamt lärande där vi alla är involverade och aktiva utifrån våra olika roller och bakgrunder. När vi alla funderar på vilken riktning vi ska ta, vilken plan vi ska ha och hur vi når den skapar vi också stora möjligheter för Östhammars kommun, säger Ulf Andersson, samhällsbyggnadschef.

Under mötet, som leddes av Göran Brocknäs, tidigare Handelskammaren fick deltagarna ta del av aktuell information om bland annat detaljplanering, besöksnäring, näringslivsfrågor, vattensituationen i kommunen samt planerna för kommunens infrastruktur. Här fanns också utrymme för gemensamma diskussioner och grupparbeten för att tillvarata de värdefulla perspektiv och synpunkter som fanns på plats.

Kommunalråd Jacob Spangenberg (C) berättade mer om framtida utmaningar och möjligheter för kommunen utifrån ett politiskt perspektiv.

– Några av de utmaningar som Östhammars kommun står inför nu kommer hela kommunsverige också att behöva gå igenom. Här är vi pionjärer och det är därför oerhört viktigt att vi samverkar både ideellt, privat, offentligt och genom partnerskap för att förstå vad vi har framför oss och för att hitta gemensamma lösningar, säger Jacob Spangenberg (C).

Under mötet diskuterades också framgångsfaktorer för Östhammars kommun. Bland annat att det just nu genomförs ett flertal åtgärder för att stärka kommunens service mot invånare och företag. Dessutom pågår flera satsningar för kompetensförsörjning, befolkningen ökar och kommunens tillväxt är en av de högsta i landet.

– Att vi har en gemensam plan för hur vi når våra tillväxtambitioner är viktigt för vår trovärdighet. Ännu viktigare för vår attraktivitet som etableringskommun är att vi också berättar om hur vi tillsammans tänker genomföra planen, säger Ulf Andersson.

Vill du veta mer om kommunens Tillväxtarbete? Följ vårt arbete på denna sida, på kommunens webbplats eller genom att skicka ett mejl till ulf.andersson@osthammar.se.

Kontakt

Ulf Andersson, Näringslivschef
Tel: 070-629 60 85
E-post: ulf.andersson@osthammar.se

Ellinor Nordensten, Näringslivsutvecklare
Tel: 070-257 87 41
E-post: ellinor.nordensten@osthammar.se


Nyhetsbrev

Prenumerera på “Tillväxtnytt”: