Gimo och Österbybruk har bästa tekniska förutsättningarna för tillväxt 2018-06-12T10:15:23+00:00

Project Description

Naturen och kapaciteten i kommunens tekniska anläggningar ger våra bruksorter, Gimo och Österbybruk, bäst förutsättningar för nya bostäder och nya företagsetableringar. Det framkom när Gästrikevatten träffade Företagarrådet* den 7 maj.

På övriga orter finns det i dagsläget behov av nya lösningar för både vattenförsörjning och avloppsrening för att möta de tillväxtplaner som finns.

Kommunens mark- och exploateringsgrupp har nu bråda dagar. Det handlar dels om att ta hand om det efterfrågetryck som finns från både företag och bostadsexploateringar i kommunen, dels om att sjösätta tillfälliga lösningar för att genomföra planerade satsningar och samtidigt rusta för framtiden.

– På lite längre sikt talar vi bl.a. om en överföringsledning av dricksvatten, en eller flera nya avloppsreningsverk och en eventuell avsaltningsanläggning, berättar Näringslivschef Ulf Andersson efter Företagarrådets möte. Det är viktigt att vi dels arbetar både på kort- och lång sikt, dels att vi har ett nära samarbete med både Gästrikevatten och intilliggande kommuner.

Östhammars kommun har planlagd mark för både nya bostäder och företagsetableringar i både Gimo och Österbybruk. På senare tid har också efterfrågan på just dessa orter ökat. Därför är det nu ännu mer naturligt att nu lyfta fram just de alternativen för bostadsutvecklare och i etableringsförfrågningar från företag.

* Företagarrådet är ett samarbete som finns mellan kommunen, de större arbetsgivarna i kommunen och partners för ett bättre företagsklimat. Samarbetet går ut på att hålla varandra informerade i frågor som rör gemensamma angelägenheter. Två gånger per år träffas Företagarrådet.

 

 

 

Kontakt

Ulf Andersson, Näringslivschef
Tel: 070-629 60 85
E-post: ulf.andersson@osthammar.se

Ellinor Nordensten, Näringslivsutvecklare
Tel: 070-257 87 41
E-post: ellinor.nordensten@osthammar.se


Nyhetsbrev

Prenumerera på “Tillväxtnytt”: