Kommunen hjälper kunden lyckas 2018-05-11T08:04:57+00:00

Project Description

– Vi ska hjälpa våra kunder att lyckas, säger Jacob Spangenberg (Kommunstyrelsens ordförande) apropå del två i det utvecklingsprogram Östhammar deltar i för att stärka Företagsklimatet.

 

Utvecklingsprogrammet fortsätter och sedan den inledande steget har en ny professionaliserad enhet för upphandling skapats i kommunen, berättar Jacob i intervjun. Han berättar också att Kommunstyrelsen beställt en s.k. “Spendanalys” och vad det är och varför det är viktigt framgår av klippet.

I det fortsatta arbetet är nu kommunens resa till en utpräglad serviceorganisation i fokus. Intryck har tagits från den s.k. Rättviksmodellen och Jacob förklarar att uppdraget är att kommunen arbetar efter riktlinjerna i det som numera heter “Tillväxt & Tillsyn“.

Avslutningsvis gläds vi åt att Kommunens NKI i myndighetsutövningen stigit sedan föregående år (se tidigare artikel).

 

Kontakt

Ulf Andersson, Näringslivschef
Tel: 070-629 60 85
E-post: ulf.andersson@osthammar.se

Ellinor Nordensten, Näringslivsutvecklare
Tel: 070-257 87 41
E-post: ellinor.nordensten@osthammar.se


Nyhetsbrev

Prenumerera på “Tillväxtnytt”: