Lokala projekt möjliggörs med Leader Upplandsbygd 2019-04-05T16:36:54+00:00

Project Description

Med engagemang, samverkan och handlingskraft har Leader Upplandsbygd sedan 2014 gjort det möjligt för företag och föreningar i Östhammar, Knivsta, Uppsala och Sigtuna att söka finansiering till lokala projekt. I Östhammars kommun har ett flertal framgångsrika projekt möjliggjorts med hjälp av Leader Upplandsbygd och en nyligen lanserad rapport visar att varje krona kommunen satsat ger 9 kronor tillbaka.

Birgitta Söderberg sitter tillsammans med 14 andra personer i styrelsen för Leader Upplandsbygd (LAG). I styrelsen finns representanter från både ideell, offentlig och privat sektor. Birgitta arbetar till vardags på barn – och utbildningsförvaltningen i Östhammar och har sedan 2012 varit engagerad som en styrelseledamot i LAG, idag som vice ordförande i styrelsen.

I Östhammar finns ett stort engagemang och en vilja att utveckla landsbygden. Det finns också en mycket god samverkan inom kommunen vilket jag tror har bidragit till att Östhammar haft många framgångsrika projekt, säger Birgitta Söderberg.

Leader som utvecklingsmetod har funnits inom EU sedan början av 1990-talet och bygger på samverkan. Syftet är att utveckla attraktiva och konkurrenskraftiga områden på landsbygden som ska stimulera till ökad sysselsättning och nya företag. För att ansöka om projektmedel från Leader Upplandsbygd räcker det med en god idé om ett samverkansprojekt som gynnar orten.

Vi uppmanar alltid goda idéer och det finns fortfarande pengar kvar att söka! Vår förhoppning är att redan under våren också kunna erbjuda möjligheten att söka checkar för mindre projekt som gynnar orten. Vid den typen av projekt krävs lite mindre administration och man kan söka projektmedel mellan 30 000 – 120 000 kr, säger Birgitta Söderberg.

Den som söker projektmedel från Leader Upplandsbygd måste vara ett företag eller en förening och därmed ha ett organisationsnummer.  Ansökningar kan göras löpande och de behandlas i den takt de kommer in till kansliet.

I Östhammar har vi sett ett flertal projekt där invånare går samman för att driva sina frågor. Attraktiva bygder är ett projekt där kommunens tätorter samordnas och där lokala frågor drivs för att utveckla orten. Integrationsprojektet är ett annat framgångsrikt projekt där ideella krafter samlas, säger Birgitta Söderberg.

Landsbygdsfrågor är prioriterade i Östhammars kommun och genom projekten har många medborgare engagerats i utvecklingen.

Leader Upplandsbygd har gjort att medborgare, företag och föreningar samt inte minst kommunen som organisation, har fått möjlighet att utveckla landsbygden med hjälp av externa EU medel, säger Jakob Spangenberg (C), kommunalråd i Östhammars kommun.

Kontakt

Ulf Andersson, Näringslivschef
Tel: 070-629 60 85
E-post: ulf.andersson@osthammar.se

Ellinor Nordensten, Näringslivsutvecklare
Tel: 070-257 87 41
E-post: ellinor.nordensten@osthammar.se


Nyhetsbrev

Prenumerera på “Tillväxtnytt”: