Lunchträff för företagare 24 maj 2019-05-14T09:28:48+00:00

Project Description

Välkommen till en lunch med information och diskussion under rubriken Företagsklimat!

När? Fredagen den 24 maj kl. 11:15-13:15
Var? Tornvillan, Lasarettvägen 10, Östhammar

Det har nu gått fyra månader sedan den nya Samhällsbyggnadsförvaltningen skapades.

Ett av syftena var att ge näringslivsfrågorna ett mer samlat fokus, så att företag möts av en kommun och en myndighet som är tydlig i sin service. Ambitionen är att det ska märkas att Östhammars kommun vill åstadkomma en hållbar tillväxt och att kommunen är till för sina medborgare och företag.

På mötet får du dels höra vad enkätresultatet från i vintras säger om Företagsklimatet i kommunen och också höra hur den nya förvaltningen arbetat för att möta förväntningarna.

Anna-Lena Holmström, regionchef från Svenskt Näringsliv, presenterar enkätresultatet från senaste Företagsklimatundersökningen och Ulf Andersson, Samhällsbyggnadschef, berättar vad som gjorts i kommunen och vad som är på gång för att ytterligare stärka Företagsklimatet.

Gör din anmälan på denna länk

Kontakt

Ulf Andersson, Näringslivschef
Tel: 070-629 60 85
E-post: ulf.andersson@osthammar.se

Ellinor Nordensten, Näringslivsutvecklare
Tel: 070-257 87 41
E-post: ellinor.nordensten@osthammar.se


Nyhetsbrev

Prenumerera på “Tillväxtnytt”: