Mathias är Mät- och kartingenjör 2019-09-05T08:19:15+00:00

Project Description

Mathias är Mät- och kartingenjör i Östhammars kommun

För den som ansöker om ett bygglov krävs ofta en uppdaterad karta som bland annat visar var byggnader och fastighetsgränser är belägna. Vilket slags kartunderlag som behövs beror på var och vad som ska byggas. En av Östhammars kommuns två kartingenjörer är Mathias Henning.

Varför är det så viktigt att ha en korrekt karta när man ska bygga nytt?
När man ansöker om bygglov är det viktigt att man är helt säker på var fastighetsgränserna går, så att den nya byggnaden placeras på rätt plats. Genom att göra rätt från början minskar man risken att råka ut för att behöva göra sena ändringar, eller i värsta fall tvingas åtgärda sin byggnad i ett senare skede. Det senaste året har vi arbetat med ett flertal förbättringar internt och höjt kraven på vilken typ av karta som behövs för de olika åtgärderna. Det gör systemet säkrare och vi minskar risken för att den som ska bygga drabbas av fel i processen.

Måste man vara i en bygglovsprocess för att beställa en exakt karta från kommunen?
Absolut inte! Man kan alltid kontakta oss för att beställa ett besök om man vill få sin tomt uppmätt.

Hur ser en dag på jobbet ut för dig?
Mitt arbete handlar dels om att ta fram kartor ur ett digitalt system och leverera till kunden. Ibland är de kartor som finns i systemet inte uppdaterade, och då är det jag och min kollega som åker ut till platsen för det kommande projektet för att mäta in de korrekta gränserna och byggnaderna. Vi arbetar också tätt med bygglovshandläggarna och finns tillgängliga för varandra om det uppstår frågor om ett ärende.

Vilken är ditt bästa tips till den som går i bygglovstankar?
Sätt dig in i bygglovsprocessen och de olika stegen som krävs i en bygglovsansökan innan du sätter igång. Om ditt bygglov kräver en karta bör du börja med att beställa den, så att du kan bifoga den med din bygglovsansökan. Genom att lämna in komplett ansökan från början slipper du kompletteringar och justeringar längs vägen. Det är också viktigt att veta att den kartan som man idag hittar i de vanliga karttjänsterna på internet inte alltid överensstämmer exakt med verkligheten, utan mer ska ses som översiktskartor.

Sist men inte minst – Vad är roligast med ditt jobb?
Det absolut roligaste med mitt jobb är att få jobba mycket utomhus, samt friheten att själv planera min tid. Eftersom jag spenderar en stor del av min tid ute på fältet får jag förstås en inblick i många pågående projekt. Att vi är med och tar fram kartor vid uppstarten av projekt och ibland också gör en slutlig lägeskontroll när byggnaden står klar, gör att vi får vara delaktiga i hela processen, vilket förstås är riktigt roligt.

Här kan du läsa mer om karta för bygglov
Här kan du se en film om Introduktion till bygglov i Östhammars kommun


På Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar cirka 40 medarbetare inom bygglov, kartor, livsmedelsskydd, miljöskydd, hälsoskydd, serveringstillstånd, tillsyn av enskilda avlopp, översiktsplan, detaljplan, geografiskt informationssystem, naturmiljöstrategi samt näringslivs-& landsbygdsutveckling. De har alla en viktig del i kommunens arbete för en hållbar tillväxt.

Kontakt

Ulf Andersson, Näringslivschef
Tel: 070-629 60 85
E-post: ulf.andersson@osthammar.se

Ellinor Nordensten, Näringslivsutvecklare
Tel: 070-257 87 41
E-post: ellinor.nordensten@osthammar.se


Nyhetsbrev

Prenumerera på “Tillväxtnytt”: