Möt Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare 2019-06-19T09:29:11+00:00

Project Description

Möt Samhällsbyggnadsförvaltningens medarbetare

Senny arbetar med kommunens översiktsplan

På Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar cirka 40 medarbetare inom bygglov, kartor, livsmedelsskydd, miljöskydd, hälsoskydd, serveringstillstånd, tillsyn av enskilda avlopp, översiktsplan, detaljplan, geografiskt informationssystem, naturmiljöstrategi samt näringslivs-& landsbygdsutveckling. De har alla en viktig del i kommunens arbete för en hållbar tillväxt. En av de medarbetare som arbetar med kommunens översiktsplan är Senny Ennerfors, Mark- och exploateringssamordnare.

Hej Senny! Vad är egentligen en översiktsplan?
Översiktsplanen är en framtidsplan för hur kommunen ska utvecklas. Den blir därför ett verktyg för tjänstemän, företagare, exploatörer och allmänhet som säger mot vilken riktning man valt att gå när det gäller mark- och vattenanvändningen i kommunen.

Varför är översiktsplanen aktuell just nu?
Varje ny mandatperiod görs en aktualitetsförklaring till politiken för att se om planen fortfarande är aktuell eller om den behöver omarbetas. Det arbetet har vi nu påbörjat och en grupp på Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar nu fram en projektplan som ska presenteras för kommunens politiker. Därefter involveras våra kollegor på övriga förvaltningar. En översiktsplan berör hela kommunen och därför är tjänstemän från alla kommunens förvaltningar involverade i arbetet.


Hur gör man som invånare eller företagare i kommunen för att tycka till om översiktsplanen?
Så snart det interna arbetet är färdigt så tas ett samrådsförslag fram. Det presenteras sen offentligt och då får alla möjlighet att tycka till. Kanske finns det privatpersoner som har synpunkter, företagare som har önskemål om industrimark eller exploatörer som vill bygga på ett visst ställe. I den här delen av processen är det viktigt att alla tar chansen att tycka till. Planprocessen är i allra högsta grad demokratisk och alla har möjlighet att vara med och forma kommunens framtid.


Sist men inte minst… Vad är roligast med ditt jobb?
Det roligaste med mitt jobb är definitivt att få vara med och påverka Östhammars kommuns framtid! Eftersom en översiktsplan omfattar så många områden i kommunen är det också otroligt lärorikt eftersom jag får en inblick i så många delar i mina kollegors viktiga arbete.

Kontakt

Ulf Andersson, Näringslivschef
Tel: 070-629 60 85
E-post: ulf.andersson@osthammar.se

Ellinor Nordensten, Näringslivsutvecklare
Tel: 070-257 87 41
E-post: ellinor.nordensten@osthammar.se


Nyhetsbrev

Prenumerera på “Tillväxtnytt”: