Ny handlingsplan för bättre företagsklimat 2017-11-28T18:59:09+00:00

Project Description

Ny handlingsplan för bättre företagsklimat

Att stärka företagens och företagarnas förutsättningar att utvecklas är ett av Östhammars kommuns prioriterade mål. Därför har kommunen tillsammans med lokala näringsidkare tagit fram en handlingsplan för bättre företagsklimat.

Det var vid ett konstruktivt möte i Hökhuvuds bygdegård som representanter från näringsliv, politik och myndigheter träffades och pratade om att hitta ett gemensamt synsätt och förhållningssätt. Resultatet blev en handlingsplan med rubrikerna:

  • Myndighetsutövning – attityder, rutiner, bemötande och arbetssätt
  • Branschträffar/-nätvärk/-forum
  • Refenrensgrupper, företagarpaneler, ta vara på kunskap hos företagen
  • Uppsökande kontakter
  • Kommunikation
  • Upphandling

Bland annat efterfrågades tydliga rutiner kring bemötande, attityd och återkoppling och fler träffar som är målgruppsstyrda som specialiserade branschmöten kopplade till intressen.

Deltagarna ville också se fler, snabba och proaktiva samtal mellan kommun och företagare. Behovet av uppsökande verksamhet från kommunens sida diskuterades också, till exempel att nya företag får besök av myndigheter.

– Det kändes som ett möte i mycket konstruktiv anda och jag hoppas och tror att alla gick därifrån med stora förhoppningar om att vi ska genomföra det här på ett bra sätt tillsammans, säger näringslivsutvecklare Ellinor Nordensten.

Den 31 januari hålls ett uppföljande möte för att förbättra företagsklimatet då kommunen ska presentera ett förslag på hur handlingsplanen ska genomföras.

Här hittar du hela handlingsplanen.

 

 

 

Kontakt

Ulf Andersson, Näringslivschef
Tel: 070-629 60 85
E-post: ulf.andersson@osthammar.se

Ellinor Nordensten, Näringslivsutvecklare
Tel: 070-257 87 41
E-post: ellinor.nordensten@osthammar.se


Nyhetsbrev

Prenumerera på “Tillväxtnytt”: