Ny industrimark i Östhammar 2019-06-19T09:10:58+00:00

Project Description

Ny industrimark i Östhammar

För att kunna möta efterfrågan och erbjuda fler företagare industrimark planerar Östhammars kommun nu att planlägga mark för industriverksamhet vid infarten till Östhammar, väster om Börstils korset.

– Det finns en hög efterfrågan på industrimark i Östhammars kommun och vi ser att vi behöver ta ett samlat grepp för att möta det behov som finns. Genom att planlägga marken vid Östhammars infart för industri skapar vi möjligheter för fler verksamhetsutövare att etablera sig och växa i kommunen, säger Cecilia Willén Johansson, planchef.

Idag finns en kommunägd fastighet på området som omfattar cirka 22 hektar. Planprocessen som beräknas vara klar inom två år inleds med att en ansvarig handläggare utses.

För mer information:
Cecilia Willén Johansson, Planchef
0173-863 09

Kontakt

Ulf Andersson, Näringslivschef
Tel: 070-629 60 85
E-post: ulf.andersson@osthammar.se

Ellinor Nordensten, Näringslivsutvecklare
Tel: 070-257 87 41
E-post: ellinor.nordensten@osthammar.se


Nyhetsbrev

Prenumerera på “Tillväxtnytt”: