Nytt bostadsområde planeras i Alunda 2019-09-16T12:56:07+00:00

Project Description

Nytt bostadsområde planeras i Alunda

För att möjliggöra för nya bostäder planerar Östhammars kommun nu att skapa ett nytt bostadsområde med olika boendeformer i centrala Alunda.

Det finns en stor efterfrågan på bostäder i centrala delarna av Alunda. Med det nya området vill vi erbjuda olika boendeformer som passar oavsett var i livet du befinner dig, säger Cecilia Willén Johansson, planchef.

Området, som omfattar ca 7,5 ha mark är beläget nära Alunda centrum med såväl service som kollektivtrafik och gränsar till Torpvägen i norr och till Skyndelnvägen i väster.

Arbetet med att lösa den kapacitetsbrist som idag råder i den kommunala VA-försörjningen pågår parallellt med detaljplanen. Inga nya bostäder kommer att uppföras innan VA- situationen är åtgärdad och nya anslutningar kan tillåtas. Dock kan det förekomma förberedande arbete inför uppförande av nya bostäder i området.

Detaljplanen är planerad att gå upp för antagande i kommunfullmäktige 19 november.

För mer information:
Cecilia Willén Johansson, Planchef
0173-863 09

 

Kontakt

Ulf Andersson, Näringslivschef
Tel: 070-629 60 85
E-post: ulf.andersson@osthammar.se

Ellinor Nordensten, Näringslivsutvecklare
Tel: 070-257 87 41
E-post: ellinor.nordensten@osthammar.se


Nyhetsbrev

Prenumerera på “Tillväxtnytt”: