Öregrunds gästhamn växer 2019-03-28T08:55:44+00:00

Project Description

Tillsammans med tre andra gästhamnar i Stockholms län ingår Öregrunds hamn i ett EU-projekt som syftar till att förbättra standarden i Östersjöns småbåtshamnar. Detta märks tydligt i hamnen där en rad förändringar just nu genomförs.

Sverige är ett av världens mest fritidsbåttäta länder och statistik visar att båtanvändningen stadigt ökar. Många besökare kommer varje sommar till Öregrund med båt och gästhamnen är ofta fullbelagd. Tack vare det pågående projektet pågår just nu flera förändringar i gästhamnen.

Öregrund är en populär båtdestination och vi har idag svårt att möta den stora efterfrågan som finns på antalet platser. Projektet gör att vi kan bygga ut gästhamnen med nya platser och välkomna fler båtgäster redan sommarsäsongen 2019, säger Anders Johnsson, projektledare.

Idag finns 37 platser, men på sikt ska hamnen växa med 32 nya platser som förväntas stå klara sommaren 2020. Redan sommaren 2019 väntar 8 nya platser och vid projektets slut ska hamnen erbjuda 64 båtplatser.

Ett stort arbete pågår också med att miljöcertifiera hamnen. Redan sommaren 2018 rustades servicehuset där solfångare idag ger varmvatten till duscharna, men planerna är större än så och förväntas stå klara redan sommaren 2019:

Som ett led i det nya miljöarbetet ska servicehusets tak byggas ut med solceller. Målet är att hamnen sommartid ska vara självförsörjande på el och producera 13500 kw-timmar per år, vilket förstås vore riktigt bra ur miljösynpunkt, säger Anders Johnsson.

Inför sommaren rekryteras också fyra personer till gästhamnen. Hamnvärdarna är ansiktet utåt och har en viktig uppgift i att välkomna gästerna på plats i hamnen och ta emot alla de frågor som kan komma upp.

Öregrunds hamn ingår tillsammans med Rindö, Grisslehamns marina och Djurönäset i projektet som syftar till att förbättra standarden i Östersjöns småbåtshamnar. Projektet vill också på ett miljövänligt sätt förnya och modernisera hamnarna samt göra dem mer kostnadseffektiva och skapa en bättre internationell synlighet.

Kontakt

Ulf Andersson, Näringslivschef
Tel: 070-629 60 85
E-post: ulf.andersson@osthammar.se

Ellinor Nordensten, Näringslivsutvecklare
Tel: 070-257 87 41
E-post: ellinor.nordensten@osthammar.se


Nyhetsbrev

Prenumerera på “Tillväxtnytt”: