Östhammars kommun på regional bostadskonferens 2019-12-16T16:53:42+00:00

Project Description

Östhammars kommun på regional bostadskonferens

Den 4 december anordnade Länsstyrelsen Uppsala län en regional bostadskonferens med temat social hållbarhet i bostadsbyggande och planering.

Östhammars kommuns kommunalråd Jakob Spangenberg (C) var en av talarna under dagen, och delade med sig av sina tankar om bostadsförsörjningens betydelse för näringslivets utveckling i Östhammars kommun. Vi passade på att ställa några frågor till Jakob om möjlighet, utmaningar och viktiga satsningar för bostadsbyggande i kommunen.

 

Vilka skulle du säga är de stora möjligheterna för Östhammars kommun?
I Östhammars kommun finns flera kustnära orter som vi ser har en stor attraktionskraft. Vi har också flera orter med bra pendlarlägen till Uppsala, som ju är en stad som växer kraftigt. Det gör att det finns stor potential att utveckla bostäder i flera områden i kommunen.


Vilka planer finns för den här utvecklingen just nu?
Väg 288 är en viktig länk som förbinder Östhammar med Uppsala. Den planerade utbyggnaden av vägen gör det möjligt att utveckla fler bostäder i anslutning till den. Både Alunda och Östebybruk ligger strategiskt bra till för den som vill bo i Östhammar och pendla till Uppsala.


Vilka utmaningar står Östhammars kommun inför när det gäller bostadsbyggandet?
Precis som många andra kommuner runtom i Sverige så har Östhammars kommun en utmaning med gamla vatten- och avloppsanläggningar i tätorterna. Det här är en utmaning som kräver moderniserade lösningar för många kommuner. I vår del av landet finns också begränsade grundvattenresurser som vi behöver hantera för att kunna göra nya bostadssatsningar.

Jag känner mig trygg i att vi har identifierat de här frågorna och fördjupat våra kunskaper i hur vi på bästa sätt kan hantera dem, genom samarbeten och innovativa lösningar.

Under konferensen medverkade också talare från bland andra Barnombudet i Uppsala län, Kungliga tekniska högskolan (KTH), Uppsala universitet, Knivsta kommun och Uppsala kommun.

Kontakt

Ulf Andersson, Näringslivschef
Tel: 070-629 60 85
E-post: ulf.andersson@osthammar.se

Ellinor Nordensten, Näringslivsutvecklare
Tel: 070-257 87 41
E-post: ellinor.nordensten@osthammar.se


Nyhetsbrev

Prenumerera på “Tillväxtnytt”: