På rätt väg…. 2018-06-04T14:39:17+00:00

Project Description

Östhammars kommun och näringslivet i kommunen är på rätt väg i sin gemensamma ambition att stärka företagsklimatet. Det var en av slutsatserna från förra veckans konferens där både resultatet av Svenskt näringslivs företagsklimatenkät och NKI-mätningen för 2017 presenterades.

Ett trettiotal deltagare från Kommunen och det lokala näringslivet hade samlats i Tornvillan i Östhammar för att lyssna till och gemensamt analysera de senaste mätningsresultaten.

Med en snårig tillståndsdjungel är myndigheternas service och möjlighet att lämna råd kanske helt avgörande för hur – framförallt de mindre – företagens upplevelse av företagsklimatet ska bli. Bilden nedan visar en kartläggning som Tillväxtverket genomförde för att belysa vilka tillstånd som en restaurangföretagare måste ha koll på.

– Det blir självklart, när vi tittar på de viktigaste slutsatserna av resultaten som visas idag, att vi behöver stärka vår kommunikation. När vi har en levande och konstruktiv dialog så bygger vi också förståelse mellan myndighet och företagare, förklarar Kommunalrådet Margareta Widén-Berggren (s).

 

 

 

 

Kontakt

Ulf Andersson, Näringslivschef
Tel: 070-629 60 85
E-post: ulf.andersson@osthammar.se

Ellinor Nordensten, Näringslivsutvecklare
Tel: 070-257 87 41
E-post: ellinor.nordensten@osthammar.se


Nyhetsbrev

Prenumerera på “Tillväxtnytt”: