Värdefulla diskussioner för Östhammars framtida tillväxt 2019-04-10T10:41:13+00:00

Project Description

Fredagen den 29 mars 2019 samlades Företagarrådet i Societetshuset i Öregrund för ett gemensamt möte. På plats fanns politiker, tjänstemän samt representanter för företag, företagarföreningar, Arbetsförmedlingen och svenskt näringsliv.

Fokus för dagen var den Tillväxtstrategi som under 2014 gemensamt arbetades fram genom workshops där både kommunala tjänstemän, företagare och kommuninvånare deltog.  Tillväxtstrategin ska nu vidareutvecklas och få en tydligare koppling till kommunens översiktsplan.

Tillväxten är stark i Östhammars kommun, men det krävs samverkan och ett gemensamt arbete för att ständigt möta nya utmaningar och möjligheter för kommunen. Därför är jag glad att så många vill bidra för att utveckla den framtagna strategin, säger Ulf Andersson, Samhällsbyggnadschef.

Personal från kommunens Mark- och exploateringsavdelning fanns på plats för att berätta mer om kommunens översiktsplan och hur den fungerar som ett verktyg för kommunens fortsatta utveckling. På plats fanns också Jakob Spangenberg (C), kommunalråd som berättade mer om det politiska läget i kommunen och det politiska programmet för Östhammars kommun, där Hållbarhet är i fokus.

Mötet rymde såväl fakta och statistik som historik, framtidsspaningar och trender som fick ligga till grund för eftermiddagens gemensamma workshop under ledning av Göran Brocknäs, tidigare Handelskammaren. Här diskuterades flitigt i mindre grupper hur utvecklingen i huvudstadsregionen påverkar Östhammars kommun.

Östhammar har ett geografiskt läge som gör att det händer mycket i områden runt kommunen. Vi ska förstås dra nytta av de möjligheter som finns omkring oss och därför är den här typen av diskussioner, idéer och möjliga lösningar mycket viktiga för vår kommun, säger Ulf Andersson.

Under mötet presenterades såväl utmaningar som inspirerande exempel från lösningar i andra regioner och bland de engagerade deltagarna diskuterades allt från framtida kommunikationer och arbetstillfällen till besöksnäringsfrågor och kommunikationer.

Att vi tillsammans träffas för att utveckla strategin för vår fortsatta tillväxt är mycket värdefullt. Jag är väldigt nöjd med dagens många diskussioner och de konkreta inspel vi tar med oss i det vidare arbetet, säger Ulf Andersson.

Du som vill veta mer om kommunens Tillväxtarbete och arbete med Översiktsplanen kan följa arbetet på denna sida, på kommunens webbplats eller genom att skicka ett mejl till ulf.andersson@osthammar.se.

Presentationerna från mötet kan du ta del av nedan:

Här kan du ta del av Tillväxtstrategin i sin helhet

Här kan du ta del av Ulf Anderssons presentation från mötet

 

Statistikkälla: SCB

Kontakt

Ulf Andersson, Näringslivschef
Tel: 070-629 60 85
E-post: ulf.andersson@osthammar.se

Ellinor Nordensten, Näringslivsutvecklare
Tel: 070-257 87 41
E-post: ellinor.nordensten@osthammar.se


Nyhetsbrev

Prenumerera på “Tillväxtnytt”: