Nyheter 2016-11-22T19:58:31+00:00

Nyheter

2019-11-14T08:52:13+00:00

Cecilia är planchef i Östhammars kommun

Cecilia är planchef i Östhammars kommun Cecilia Willén Johansson är sedan årsskiftet 2018/2019 planchef på Samhällsbyggnadsförvaltningen. För Cecilia började resan i Östhammars kommun när hon 2013 gjorde sin praktik hos kommunen, som en del i utbildningen till samhällsplanerare. Fokus under praktikperioden var den dåvarande översiktsplanen och den dialogturné som uppmuntrade kommuninvånare att bidra med tankar och synpunkter. Cecilia arbetade både [...]

Ladda fler...
Ladda fler...

Mer om

Tillväxt

Vill du veta mer om Tillväxtstrategin för Östhammars kommun eller ta del av underliggande dokument klicka nedan

Läs mer

Kontakt

Ulf Andersson, Näringslivschef
Tel: 070-629 60 85
E-post: ulf.andersson@osthammar.se

Ellinor Nordensten, Näringslivsutvecklare
Tel: 070-257 87 41
E-post: ellinor.nordensten@osthammar.se


Nyhetsbrev

Prenumerera på “Tillväxtnytt”: