Om tillväxt 2019-10-10T09:47:46+00:00

Om tillväxt

Tillväxtstrategi för Östhammars kommun

Politiker, tjänstemän, näringsliv och föreningsliv i Östhammars kommun har tillsammans format en strategi för tillväxt. Den beskriver ett nuläge, ett önskat läge och en handlingsplan.

Målet i tillväxtstrategin är att befolkningsökningen försörjer näringsliv och offentlig service med arbetskraft, att näringslivet utvecklas starkt och att Östhammars roll i huvudstadsregionen är tydligt.

Vi följer upp arbetet med följande nyckeltal:
• Antalet invånare ska öka med 300 invånare per

• Svenskt Näringsliv ska ranka kommunen topp 100 avseende företagsklimat

• Minst 100 nyregistrerade företag per år

• Nöjd Kund Index, NKI, i kontakt med myndighetsutövning ska vara minst 75

Vad ska då göras?

Handlingsplanen grupperar insatserna i tre områden:

  • befolkningsökning
  • näringsliv
  • kommunens roll i regionen

Östhammars kommun är givetvis en av huvudaktörerna i genomförandet av insatser. Men många andra bidrar, det är regionala och lokala,  privata och offentliga, aktörer, föreningar och ideella organisationer.

Arbetet följs upp av en styrgrupp som också prioriterar och föreslår justeringar i handlingsplanen. Styrgruppen består av företrädare för de som bidrar i genomförandet.

Näringsliv och kompetensbehov

Ladda ner PDF

Bostadsförsörjningsprogram

Ladda ner PDF

Kommunfakta 2017

Ladda ner PDF

Företagandet i Östhammars kommun, Företagarna

Ladda ner PDF

Regionens näringsliv, Region Uppsala

Ladda ner PDF

Tidningen Fokus Här-är-bäst-att-bo

Ladda ner PDF

Turismstatistik Roslagen 2018

Ladda ner PDF

Med fokus på Tillväxt

Ulf Andersson

April 2018 var vi 21 917 invånare i kommunen. Det är 103 fler än vid motsvarande tid förra året och vi kan nu säga att befolkningen i kommunen stadigt växer.

Men vi har inte uppnått Tillväxtstrategins ambitioner.

Eftersom hela Sverige just nu växer kraftigt behöver vi öka vår tillväxtkraft för att inte riskera att minska i jämförelse andra kommuner.

Arbetet är inriktat på att öka bostadsproduktionen och skapa bättre föreutsättningar för näringslivet. Fler bostäder ska ytterligare förstärka befolkningstillväxten.

Företagsklimatet ska stärkas, liksom nyföretagandet. Idag rankas kommunen på plats 256 av 290 av Svenskt Näringsliv. Antal nyregistrerade företag per år är 82 (Nyföretagarbarometern 2017). Detta är klart under vår ambition och något vi – genom insatserna i Tillväxtstrategin – ska ändra på.

En av nycklarna är nöjdare kunder i myndighetsutövningen. Idag är Nöjd Kund Index, NKI, 72 – genom insatserna i tillväxtstrategin ska det upp till 75.

Jag som har kommunens uppdrag att jobba med detta heter Ulf Andersson och du når mig på ulf.andersson@osthammar.se.

Östhammars kommun

Vi har ett unikt läge – på fler sätt. Och vi tillvaratar det! Som en del av huvudstadsregionen märks en ökad efterfrågan på mark. Sysselsättningen är bland de högsta i landet, vilket samtidigt skapar konkurrens om arbetskraften.

Parallellt med stora arbetsplatser som Sandvik Coromant i Gimo och den kärntekniska verksamheten på Forsmarkshalvön, finns i kommunen aktörer för såväl den lokala, den nationella och den internationella marknaden (se dok att ladda ner ovan).

Östhammars kommun är också en oas för semesterfirare. Drygt
5 000 fritidshus, flera industrikulturella och natursköna Vallonbruk tillsammans med en levande lansbygd och skärgård gör kommunen till en attraktiv turistkommun. Det är också här som destinationsbolaget Visit Roslagen AB har sitt säte.

Av kommunens invånare bor en tredjedel på landsbygden. Två tredjedelar bor i någon av tätorterna, som var och en har unika karaktärsdrag. Kommunens administrativa centrum är i Östhammar.

Tillväxtarbetet stöttas på flera sätt. Unikt för Östhammars kommun är det avtal om mervärden som finns med SKB, SKB:s ägare och Oskarshamns kommun om insatser för att stärka attraktionskraften och förutsättningar för etablering. På den här hemsidan hittar du all information om Mervärdesavtalet.

Kontakt

Ulf Andersson, Näringslivschef
Tel: 070-629 60 85
E-post: ulf.andersson@osthammar.se

Ellinor Nordensten, Näringslivsutvecklare
Tel: 070-257 87 41
E-post: ellinor.nordensten@osthammar.se


Nyhetsbrev

Prenumerera på “Tillväxtnytt”: